โปรแกรมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์

โปรแกรมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ประจำวันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2560

ช่อง สทท. 11ถ่ายทอดสด เริ่มเวลา 09.00 น.
ลิ้ง => http://rukbet.com/Tv/Channel/40
ช่อง 9 ถ่ายทอดสด เริ่มเวลา 13.00 น.
ลิ้ง => http://rukbet.com/Tv/Channel/39

07.30 น. เทควันโด ชิง 4 เหรียญทอง
เทควันโด ประเภทเคียวรูกิ ตํ่ากว่า 68 กิโลกรัม ชาย รอบคัดเลือก
เทควันโด ประเภทเคียวรูกิ ตํ่ากว่า 74 กิโลกรัม ชาย รอบคัดเลือก
เทควันโด ประเภทเคียวรูกิ ตํ่ากว่า 57 กิโลกรัม หญิง รอบคัดเลือก
เทควันโด ประเภทเคียวรูกิ ตํ่ากว่า 62 กิโลกรัม หญิง รอบคัดเลือก
เทควันโด ประเภทเคียวรูกิ ตํ่ากว่า 68 กิโลกรัม ชาย รอบ 8 คน
เทควันโด ประเภทเคียวรูกิ ตํ่ากว่า 74 กิโลกรัม ชาย รอบ 8 คน
เทควันโด ประเภทเคียวรูกิ ตํ่ากว่า 57 กิโลกรัม หญิง รอบ 8 คน
เทควันโด ประเภทเคียวรูกิ ตํ่ากว่า 62 กิโลกรัม หญิง รอบ 8 คน
07.36 น. กอล์ฟ ชิง 2 เหรียญทอง
กอล์ฟ หญิงเดี่ยว รอบชิงชนะเลิศ
07.57 น. กอล์ฟ ชายเดี่ยว รอบชิงชนะเลิศ
08.00 น. สกีนํ้า / เวคบอร์ด ชิง 1 เหรียญทอง
เวคบอร์ด หญิง รอบควอลิฟาย โอกาสสุดท้าย
เวคบอร์ด ชาย รอบควอลิฟาย โอกาสสุดท้าย
เวคบอร์ด ทีมหญิง รอบชิงชนะเลิศ
เวคบอร์ด ทีมชาย รอบชิงชนะเลิศ
08.00 น. ขี่ม้า ประเภทกระโดดข้ามเครื่องกีดขวาง ชิง 1 เหรียญทอง
08.00 น. ขี่ม้าโปโล ไทย พบ มาเลเซีย
08.00 น. ลอว์น โบล์ว ชิง 2 เหรียญทอง
ลอว์น โบล์ว ชายเดี่ยว รอบชิงชนะเลิศ
08.00 น. เปตอง คู่ผสม รอบคัดเลือก
09.00 น. สนุกเกอร์ ชิง 3 เหรียญทอง
สนุกเกอร์ ชายเดี่ยว รอบรองชนะเลิศ
พูล 9 ลูก ชายเดี่ยว รอบรองชนะเลิศ
09.00 น. ยิมนาสติก ลีลา ชิง 2 เหรียญทอง
ยิมนาสติก ลีลา ประเภทรวม หญิง รอบชิงชนะเลิศ
09.00 น. ตะกร้อ ชิง 2 เหรียญทอง
ตะกร้อ หญิงคู่ รอบรองชนะเลิศ
09.30 น. เรือใบ ชิง 4 เหรียญทอง
เรือใบ ชาย ประเภท International 470 เดี่ยว 2 มือ รอบชิงชนะเลิศ
เรือใบ หญิง ประเภท International 470 เดี่ยว 2 มือ รอบชิงชนะเลิศ
เรือใบ ชาย ประเภท International 420 (U19) เดี่ยว 2 มือ รอบชิงชนะเลิศ
เรือใบ หญิง ประเภท International 420 (U19) เดี่ยว 2 มือ รอบชิงชนะเลิศ
เรือใบ ชาย วินเซิร์ฟ RS One วันที่ 5
เรือใบ หญิง วินเซิร์ฟ RS One วันที่ 5
เรือใบ ชายเดี่ยว ประเภท Laser Standard เดี่ยว 1 มือ วันที่ 4
เรือใบ ชายเดี่ยว ประเภท Laser Radial เดี่ยว 1 มือ วันที่ 4
เรือใบ หญิงเดี่ยว ประเภท Laser Radial เดี่ยว 1 มือ วันที่ 4
เรือใบ ชายเดี่ยว ประเภท Optimist(U16) เดี่ยว 1 มือ วันที่ 4
เรือใบ หญิงเดี่ยว ประเภท Optimist(U16) เดี่ยว 1 มือ วันที่ 4
10.00 น. สควอช ทีมหญิง รอบ 3
สควอช ทีมชาย รอบ 3
11.00 น. มวยไทย
มวยไทย 51-54 กิโลกรัม ชาย รอบ 8 คน
มวยไทย 54-57 กิโลกรัม ชาย รอบ 8 คน
มวยไทย 60-63.5 กิโลกรัม ชาย รอบ 8 คน
มวยไทย 63.5-67 กิโลกรัม ชาย รอบ 8 คน
มวยไทย 67-71 กิโลกรัม ชาย รอบ 8 คน
11.00 น. ปันจักสีลัต ชิง 1 เหรียญทอง
ประเภท หญิงเดี่ยวปันจักลีลา รอบคัดเลือก
ประเภท หญิงเดี่ยวปันจักลีลา รอบชิงชนะเลิศ
11.00 น. กระโดดนํ้า ชิง 2 เหรียญทอง
กระโดดนํ้า 1 เมตร หญิง รอบชิงชนะเลิศ
12.00 น. แบดมินตัน ชายเดี่ยว รอบ 8 คน
แบดมินตัน หญิงเดี่ยว รอบ 8 คน
แบดมินตัน ชายคู่ รอบ 8 คน
แบดมินตัน หญิงคู่ รอบ 8 คน
แบดมินตัน คู่ผสม รอบ 8 คน
13.00 น. สนุกเกอร์ ชิง 3 เหรียญทอง
พูล 9 ลูก หญิงเดี่ยว รอบชิงชนะเลิศ
สนุกเกอร์ ชายเดี่ยว รอบชิงชนะเลิศ
พูล 9 ลูก ชายเดี่ยว รอบชิงชนะเลิศ
13.00 น. เทควันโด ชิง 4 เหรียญทอง
เทควันโด ประเภทเคียวรูกิ ตํ่ากว่า 54 กิโลกรัม ชาย รอบเทรล
เทควันโด ประเภทเคียวรูกิ ตํ่ากว่า 46 กิโลกรัม หญิง รอบเทรล
เทควันโด ประเภทเคียวรูกิ ตํ่ากว่า 53 กิโลกรัม หญิง รอบเทรล
เทควันโด ประเภทเคียวรูกิ ตํ่ากว่า 68 กิโลกรัม ชาย รอบรองชนะเลิศ
เทควันโด ประเภทเคียวรูกิ ตํ่ากว่า 74 กิโลกรัม ชาย รอบรองชนะเลิศ
เทควันโด ประเภทเคียวรูกิ ตํ่ากว่า 57 กิโลกรัม หญิง รอบรองชนะเลิศ
เทควันโด ประเภทเคียวรูกิ ตํ่ากว่า 62 กิโลกรัม หญิง รอบรองชนะเลิศ
13.00 น. ยูโด ชิง 3 เหรียญทอง
ยูโด หญิง 70 กิโลกรัม, หญิง 78 กิโลกรัม, ชาย 81 กิโลกรัม
ยูโด หญิง 70 กิโลกรัม, หญิง 78 กิโลกรัม, ชาย 81 กิโลกรัม รอบชิงชนะเลิศ
13.30 น. ลอว์น โบล์ว หญิงเดี่ยว รอบชิงชนะเลิศ
14.00 น. ตะกร้อ หญิงคู่ รอบชิงชนะเลิศ
14.00 น. เทควันโด ชิง 4 เหรียญทอง
เทควันโด ประเภทเคียวรูกิ ตํ่ากว่า 54 กิโลกรัม ชาย รอบทางการ
เทควันโด ประเภทเคียวรูกิ ตํ่ากว่า 46 กิโลกรัม หญิง รอบทางการ
เทควันโด ประเภทเคียวรูกิ ตํ่ากว่า 53 กิโลกรัม หญิง รอบทางการ
เทควันโด ประเภทเคียวรูกิ ตํ่ากว่า 68 กิโลกรัม ชาย รอบชิงชนะเลิศ
เทควันโด ประเภทเคียวรูกิ ตํ่ากว่า 74 กิโลกรัม ชาย รอบชิงชนะเลิศ
เทควันโด ประเภทเคียวรูกิ ตํ่ากว่า 57 กิโลกรัม หญิง รอบชิงชนะเลิศ
เทควันโด ประเภทเคียวรูกิ ตํ่ากว่า 62 กิโลกรัม หญิง รอบชิงชนะเลิศ
14.00 น. จักรยาน ประเภทลู่ ชิง 4 เหรียญทอง
จักรยาน ประเภทลู่ หญิง Omnium I (สแครช 7.5 กิโลเมตร)
จักรยาน ประเภทลู่ ทีมชาย สปริ้นท์
จักรยาน ประเภทลู่ ทีมหญิง สปริ้นท์
จักรยาน ประเภทลู่ สแครช ชาย รอบชิงชนะเลิศ
จักรยาน ประเภทลู่ หญิง Omnium II (สแครช 7.5 กิโลเมตร)
14.00 น. ไอซ์สเก็ต ฟิกเกอร์สเก็ต ชิง 2 เหรียญทอง
ไอซ์สเก็ต ฟิกเกอร์สเก็ต หญิงเดี่ยว รอบฟรีสเก็ตติง
15.00 น. วอลเล่ย์บอล ชิง 2 เหรียญทอง
วอลเล่ย์บอล ทีมหญิง รอบชิงชนะเลิศ
15.30 น. ไอซ์สเก็ต ฟิกเกอร์สเก็ต ชายเดี่ยว รอบฟรีสเก็ตติง
16.00 น. ฟุตซอล ชิง 2 เหรียญทอง
ฟุตซอล ทีมหญิง ไทย พบ มาเลเซีย
19.00 น. ฟุตซอล ทีมชาย ไทย พบ มาเลเซีย
17.00 น. ฮอกกี้ ทีมชาย ไทย พบ สิงคโปร์
17.00 น. คริกเก็ต ชาย ไทย พบ มาเลเซีย
18.00 น. สควอช หญิงเดี่ยว รอบรองชนะเลิศ
สควอช ชายเดี่ยว รอบรองชนะเลิศ
18.00 น. วอลเล่ย์บอล ทีมชาย รอบชิงชนะเลิศ
19.00 น. จักรยาน ประเภทลู่ หญิง Omnium III (ตัดตัว)
จักรยาน ประเภทลู่ ทีมชาย สปริ้นท์ รอบชิงชนะเลิศ
จักรยาน ประเภทลู่ ทีมหญิง สปริ้นท์ รอบชิงชนะเลิศ
จักรยาน ประเภทลู่ หญิง Omnium IV (แข่ง 20 กิโลเมตร รวมคะแนน) ชิงชนะเลิศ

 

*หมายเหตุ ช่องสทท.(NBT) หรือช่อง 11จะถ่ายช่วงเช้าของทุกวัน*
** การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ 2017 เจ้าภาพมาเลเซีย ไม่มีการถ่ายทอดสดกีฬา 18 ชนิดกีฬา **

พูดคุย

พูดคุย